About – Hakkımda


Born and raised in Germany until the age of 15, I have a strong connection to both German and Turkish cultures. I received my BSc in Astronomy and Space Sciences from Ege University in Izmir, Turkey, and my MSc in Informatics from Istanbul University. I completed in same university my PhD in Electronics Engineering in 2014. I am currently an Associate Professor in the Informatics department at Istanbul University.

My mother tongue is Turkish, and I am fluent in German and English. I prefer to speak German in most situations.

My research interests include computer vision, artificial intelligence, machine learning, and data mining. I have published several papers in top academic journals and conferences. I am also a member of several professional organizations, including the European AI Alliance , BiTekDer (Bilgi Teknolojileri Derneği) and İNETD – İnternet Teknolojileri Derneği.

I am passionate about using technology to solve real-world problems. I believe that artificial intelligence has the potential to revolutionize many industries, and I am excited to be a part of this field.

I am also committed to teaching and mentoring students. I believe that everyone has the potential to learn and grow, and I am always looking for ways to help my students succeed.

Almanya’da doğup 15 yaşına kadar orada büyüdüğüm için hem Alman hem de Türk kültürüne güçlü bir bağım var. Lisans eğitimimi İzmir’de Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi ise İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde tamamladım. Aynı üniversitede Elektronik Mühendisliği alanında doktoramı 2014 yılında tamamladım. Halen İstanbul Üniversitesi Enformatik bölümünde Doçent olarak görev yapmaktayım.
Ana dilim Türkçe, iyi derecede Almanca ve İngilizce biliyorum. Çoğu durumda Almanca konuşmayı tercih ediyorum.
Araştırma alanlarım arasında bilgisayarla görme, yapay zeka, makine öğrenimi ve veri madenciliği yer alıyor. En iyi akademik dergilerde ve konferanslarda çeşitli makaleler yayınladım. Ayrıca European AI Alliance, BiTekDer (Bilgi Teknolojileri Derneği) ve İNETD – İnternet Teknolojileri Derneği de dahil olmak üzere çeşitli profesyonel kuruluşların üyesiyim.
Gerçek dünyadaki sorunları çözmek için teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluyum. Yapay zekanın birçok endüstride devrim yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum ve bu alanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.
Ayrıca öğrencilere öğretmeye ve mentorluk yapmaya kendimi adadım. Herkesin öğrenme ve büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum ve her zaman öğrencilerimin başarılı olmasına yardımcı olmanın yollarını arıyorum.